Петима граждани потърсиха съдействие от народния представител от ПП ГЕРБ д-р Дончо Баксанов за решаване на лични и обществено значими проблеми, по време на приемната му днес.
Народният представител ще внесе в Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС молбата на Георги Пенчев, техник-механик, ревизор на вагони в БДЖ – Локомотивно депо Септември. Мъжът потърси съдействие в приемния ден на д-р Баксанов с молба да се разгледа отново и промени наредбата на Социалното министерство за категоризиране на труда при пенсиониране. През 2011 година е направена промяна от втора в трета категория труд за професията „техник-механик на вагони“, която засяга над 350 души от цялата страна, работещи в системата на БДЖ. Сега те ще имат недостиг на трудов стаж, ако пожелаят да се възползват от правото си на ранно пенсиониране.
Д-р Баксанов бе потърсен за съдействие и от зеленчукопроизодителя Илия Стаматов от пазарджишкото село Бошуля. Той поиска законови промени, позволяващи на производителите да реализират произведените плодове и зеленчуци в столицата. Стаматов се оплака от посредници-прекупвачи на земеделска продукция от района, които изкупуват евтино и продават с огромна надценки зеленчуците от пазарджишко на столичните пазари. Молби за съдействие за работа отправиха други трима граждани по време на откритата на приемна на д-р Баксанов в Пазарджик.

06penchev