Традиционната седмица на гората бе стартирана днес и в Районната дирекция на горите в Пазарджик. През тази година планираните залесявания в горските територии в Пазарджишки регион са в размер на 1298 декара, съобщи директорът на РДГ-Пазарджик инж. Владимир Влахов. Като основни дървесни видове за залесяване ще бъдат използвани бял бор, черен бор, обикновен смърч, обикновена ела, атласки кедър от иглолистните дървесни видове и дъб, цер, червен дъб, липа, топола и други от широколистните дървесни видове. Залесяването и попълването вече са започнали в ДГС – Пазарджик и ДГС- Панагюрище.

За първи път Седмица на гората се чества през 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите в България се провежда така нареченият празник за залесяването и Втората световна война спира нейното провеждане за повече от десетилетие. Празникът на гората и лесовъдите  е възобновен през 1956 г.