В навечерието на Великденските празници кметът на Пазарджик
Тодор Попов се срещна с дванайсетте деца в неравностойно
положение, чийто настойник е той.Всяко от тях получи подаръци, великденски сладкиши и парична помощ от 100 лв.
Тодор Попов се информира за успехите на децата в училище и за
плановете им за по-нататъшно образование. Той пожела на всички
здраве, успешно завършване на учебната година и повече време за
игри.