Велинград е 10-та поредна община, в която днес се проведе среща с ръководството, общински съветници и граждани, в рамките на посещенията, които стартира областния управител през месец февруари във всички общини на областта.
В общинска администрация Велинград, срещата започна с кратка официална церемония, на която областният управител Трендафил Величков връчи общо 24 грамоти на всички участници, които се включиха активно в аварийно-спасителните операции и преодоляване на бедственото положение на територията на община Велинград и област Пазарджик през м. март 2015г. Грамоти получиха кметът Иван Лебанов и зам. кметът на общината Атанаска Хрисчев, осем пожарникари от РСПБЗН Велинград, четирима полицаи от РУП Велинград и полицейски участък Сърница, четирима ел. монтьори от КЕЦ Велинград, EVN, двама водачи на специализиран автомобил от ВКС „Белмекен”, двама горски инспектори от РДГ Пазарджик, собствениците на фирма „Братя Коцеви” ООД Велинград.
„Благодаря ви от името на всички жители на нашата област, които имаха нужда от вашата помощ и подкрепа по време на бедственото положение. Благодарение на вашия денонощен последиците от бедственото положение в област Пазарджик бяха преодолени успешно.”, каза Трендафил Величков по време на церемонията, на която присъства и директорът на ОДПБЗН комисар Иван Панайотов.
По време на срещата с ръководството на общината, Иван Лебанов поиска съдействието на областния управител да бъдат ускорени административните процедури за предоставяне в собственост на община Велинград на два държавни имота – Сярна баня в кв. Каменица и сградата на бившия Диетичен стол в града. Сградите не се стопанисват и състоянието им се влошава, а общината има намерение да инвестира средства в тях по европейски програми и проекти. Вторият важен въпрос е финансирането от ПУДООС на проекта за подмяна на водопровода и канализацията в най-критичните участъци в гр. Велинград, във връзка с предстоящата реконструкция и рехабилитация на улици по спечеления от община Велинград проект „Зелена и достъпна градска среда” финансиран по ОПРР.
Областният управител ще запознае министъра на околната среда и водите и с намерението на общината да стопанисва минералните находища в кварталите Лъджене и Чепино, които в момента са собственост на МОСВ. Каптажите и водопроводите на тези минерални находища са много стари и не се поддържат добре.