В залата на Исторически музей – Панагюрище се представи родолюбивото дело на Иван Тодоров Белопитов, а именно книгата „Приноси към историята на град Панагюрище и Българското Възраждане”, съобщиха от музея. Тя се издава с финансовата подкрепа на Община Панагюрище по Проект за стимулиране на местни творци: „Панагюрище – духовност и творчество в едно” – 2014 г. Почетни гости на събитието бяха внуците на Иван Т. Белопитов – Иван С. Белопитов и Донка Белопитова, заедно с техните семейства, проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет” АД и меценат на културата, проф. д-р Христо Пимпирев – учен и полярен изследовател. Книгата представиха директорът на Историческия музей, доц. Д-р Атанас Шопов, доц. Д-р Милен Куманов при Институт по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов” и Десислава Костадинова, редовен докторант в Института за история при Българската академия на науките. Свои спомени за колоритния си дядо споделиха и потомците му – Иван Белопитов и Донка Белопитова.
Кой е Иван Тодоров (Тодораков) Белопитов? Той произхожда от видния възрожденски род Белопитови. Те са богати търговци – джелепи. Според семейните предания праотецът на фамилията Теодор Белопитов е инициатор за съграждането на църквата „Св. Теодор Тирон” и е избран за неин ктитор. Етимологията на фамилното име е израз на признателността на панагюрци към благотворителните жестове на рода. По големи календарни празници дядо Теодор щедро раздава бели пари, а баба Теодорица – бели питки и кравайчета на децата.
Иван Белопитов учи в родния си град и Пловдивската гимназия. През 1882 г. завършва Робърт колеж в Цариград като един от първенците на випуска си.
Очевидец е и участник в Априлското въстание (1876 г.), Съединението на Княжество България с Източна Румелия, както и Сръбско-българската война (1885 г.). Придружава мисията на Английския червен кръст.
След Освобождението начетеният панагюрец взима дейно участие в културния и обществен живот на България. Преподава френски език в Пловдивската мъжка гимназия „Княз Александър I”. Като изпълняващ длъжността директор през 1887 г., за кратко време ръководи Пловдивската библиотека.
Свързва живота си с Донка Бояджиева и семейството се установява в София. Тук преподава английски език в Първа мъжка гимназия. Имат пет деца.
Иван Белопитов участва в основаването на панагюрското благотворително дружество „Оборище” в София и е дългогодишен негов председател. За заслугите му към дружеството, той е обявен за почетен член.
В книгата си авторът показва задълбочено познаване на историята на българския народ още от създаването на българската държава до средата на миналия век. Също така умело описва събитията, на които е станал свидетел. Независимо, че фактите са пречупени през неговия поглед, трудът му смело може да се нареди сред ценните книги на Панагюрското краезнание.
Редакционният екип, който прави достъпна книгата за читателя е: доц. Д-р Милен Куманов, доц. Д-р Атанас Шопов, докторант Десислава Костадинова, Георги Керкеняков, Ирина Ботева, Васил Кацаров.
С вещите, принадлежали на Иван Т. Белопитов и дарени от неговият внук Иван С. Белопитов, се подреди изложба, представяща моменти от живота на бележития панагюрец, на която всички гости и присъстващи можеха да се насладят.

Снимка на Исторически музей Панагюрище.
Снимка на Исторически музей Панагюрище.
Снимка на Исторически музей Панагюрище.
Снимка на Исторически музей Панагюрище.