Областният управител Трендафил Величков и заместничката му – Гинче Караминова се срещнаха днес с екипа на проекта за подобряване жилищните условия на ромите в кв. „Луковица” в Пещера.

Работната среща, на която присъстваше и кметът на Пещера – Георги Козарев бе инициирана от представителите на фондация „Тръст за Социална Алтернатива”, на нея присъстваха Юксел Яшар – общински съветник в община Пещера, както и експерти от областна, и общинска администрация.
Община Пещера работи от четири години с неправителствената организация „Тръст за Социална Алтернатива”, която от своя страна реализира проект „Регулация и узаконяване на кварталите с преобладаващо ромско население в градовете Пещера и Дупница”. Целта на проекта е да се подобрят условията на живот на ромите в тези населени места, чрез въвеждането на териториите на тези квартали в подробно устройствените планове на съответните общински центрове.
Общо 84 са незаконните постройки в ромския квартал „Луковица”, община Пещера, които са разположени върху различен вид собственост – общинска, частна и върху земеделска земя. По време на срещата бе взето решение да се изготвят индивидуални карти с подробно описание и характеристика на всеки имот. За целта, предстои провеждането на широка информационна кампания сред жителите на ромския квартал. Фондацията има готовност да осигури и финансова подкрепа на община Пещера за изработването на подробен устройствен план и техническа помощ за изготвянето на инфраструктурни проекти за кв. „Луковица”.
Проектът стартира през март 2014г. и продължава до август 2017 г. и се реализира с финансовата помощ на Фондация „Америка за България”.