Десетокласникът от гимназия „Иван Аксаков“ в Пазарджик Божидар Йорданов пое функциите на председател на Окръжен съд – Пазарджик за един ден. Истинската шефка на съда – Елеонора Серафимова го запозна с ежедневния си доклад и му предостави възможността да вземе участие в случайното разпределение на граждански и търговски дела. Така младежът наблюдава отблизо работата на административния ръководител като сподели, че дейността е много отговорна. Възпитаникът на пазарджишката гимназия разказа, че смята да учи „Право“ и един ден да се реазлизира като адвокат. Ученикът посети и деловодствата на Окръжен съд – Пазарджик, където служители му разясниха за движението на делата и съдебните документи.
Ученици от IV-ти клас присъстваха на лекция, изнесена от зам.-председателя на Районен съд – Пазрджик Елисавета Радина.
Седмокласници от ОУ „Иван Батаклиев“ посетиха съдебно заседание по наказателно дело на Районен съд – Пазарджик, след което задаваха въпроси към съдията-докладчик и прокурора.
Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено към популяризиране дейността на съда. Целта е повишаване правната култура на гражданите и младите хора и постигане на по-добра информираност относно работата на институцията.

15sud2