Елинка Благова, кмет на Виноградец

– Г-жо Благова, имате ли проблеми със сметопочистването в селото?

– Да, както навсякъде, в момента ние имаме 61 контейнера, които трябва да събират сметта на цялото село, но те определено не са достатъчни, защото тук живеят 1440 души. Направете сметка по колко човека се падат на контейнер. Направила съм заявка за още тридесет, но от фирмата все още не са откликнали. Не вярвам и да ми ги доставят. Според графиците, които са предоставили от там, сметта се извозва три пъти в месеца, а веднъж се прави ръчно почистване. Имаме нужда от по-често извозване на отпадъците, както и от по-интензивно ръчно почистване. Особено през пролетта и есента, хората си чистят дворовете и всичко отива на тротоара, от където трябва да се махне, но няма къде да се сложи. Ние внасяме дветдесет хиляди лева данъци на община Септември и няма логика хората тук да не получават нужното сметопочистване.

– Има ли локални сметища?

– Да, за съжаление. Те са резултат от това, че няма къде да се изхвърля сметта. Предимно над ромския квартал на селото има такива сметища, а ние няма как да ги почистим. Друг проблем са деретата, защото те трябва да се почистят, продълбаят и оширят. От община Септември не са ни дали и лев, в началото обещаха да ни помогнат, после кметът Бошев заяви, че трябва да си търсим спонсори.

– Каква е цената на тази услуга?

– 20 000 лв. , ние намерихме една фирма, която щеше да поеме половината от разноските, но общината отказаха да платят остатъка и сега сме отново на отправна точка и търсим спонсор. Като имате предвид, че хората окастриха храсти и дървета, които бяха покарали в коритото на реката и остава да се свърши тази част, която касае продълбаването и оширението. При нас нивото на подпочвените води е доста високо и има реална опасност от наводнение. Всъщност то вече се случи при предишните дъждове. Ако дерето е почистено това може да се избегне при евентуални нови. Водата докара и друг проблем изцяло негодни за употреба са и полските пътища. Хората не могат да си стигнат до лозята. Те трябва да отидат до там с трактор или каруца, за да изорат междуредията, на практика сега това няма как да стане, защото ни трябва техника, която да оправи пътя.