Община Пазарджик няма договорни отношения с Цветан Пъков, декларираха от администрацията. Репатрационната дейност в момента се осъществява от друга фирма, която също е панагюрска. Община Пазарджик има подписан договор №971/04.08.2014 год. по приложение на Наредбата за организацията и дейността по принудително преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, с „МИРАКЪЛ СТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, площад „20-ти април“ №2, представлявано от Мария Стоянова Манева. С протокол от заседание на съвета на директорите на „МИРАКЪЛ СТРОЙ“ АД от 29.07.2014 год. е взето решение за сключване на договор с Община Пазарджик за извършаване на дейности по принудително преместване на ППС.
Към договора са приложени всички изискуеми документи, в които името на Цветан Деянов Пъков не фигурира.