Пещера е домакин на Национална кръгла маса посветена на участието на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на разработване и изпълнение на Областните стратегии за интеграция на ромите и съответните им общински планове, чрез създаване на условия за представителите на тези групи да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване. Лично кметът Георги Козарев откри форума, приветства участниците и им пожела ползотворна работа.
Кръглата маса е част от проекта „Нашият живот-в нашите ръце”, по който партньори са „Асоциация Интегро” – Разград, неправителствените организации „Слънце за всеки“-Пещера, „Здравето на ромите“ – Сливен и „Ромска солидарност“ – Петрич. Той обхваща 14 общини от цяла България- Разград, Шумен, Варна, Исперих, Завет, Ветово, Сливен, Котел, Твърдица, Пещера, Петрич, Гоце Делчев и Кюстендил.
Особен акцент партньорите поставят върху действията, насочени към съществуващи на местно и национално ниво дискриминационни практики и прояви на езика на омразата, които са едни от най-големите пречки за ефективно изпълнение на политиките за включване.