С откриването на паметна плоча на жертвите от Геноцида над арменската нация 1915-1923 г. бе отбелязана днес сто годишнината в Гробищен парк- Пазарджик. Плочата е разположена на Централна алея.Присъстваха представители на областната и общинска администрация, политически местни дейци, арменци, български приятели.Тук бяха и трима от 100-те видни интелектуалци, подписали Декларацията за признаване на Геноцида от българския парламент, а именно видните българи проф.Иван Райчевски, Иван Гранитски и Тодор Коруев.Слово произнесе инж.Нишан Бъздигян, съобщи журналистът Нерсес Ширинян, който предостави и снимките.

24armen