Първа копка на бъдещ модерен онкоцентър бе направена днес, в 11 ч. в Панагюрище. Д-р Борислав Ацев  ще бъде управител на „Асарел Панагюрище здраве“ ООД, а тържественото събитие бе почетено от председателят на Надзорния съвет на „Асарел Медет“ – проф. д-р Лъчезар Цоцорков, както и неговите заместници. Кметът на Панагюрище Никола Белишки приветства присъстващите, които бяха поздравени и от областния управител Трендафил Величков.

29PIA1

Изграждането на модерен високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и комплексна многопрофилна дейност  е основната цел на проекта. За постигането й  ще бъде извършена реконструкция на съществуващата сграда на болницата и ще бъде построен допълнително и онкологичен център, технологично свързан с нея. Проектът ще бъде реализиран с публично-частно партньорство между Община Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД и десетки лекари и медицински специалисти от Панагюрище и страната.

29PIA3

Изграждането на новия медицински комплекс е най-мащабният проект в сферата на българското здравеопазване през последните 25 години. Прогнозната стойност на инвестицията е около 55 милиона лева, които ще бъдат вложени до края на тази година в строително-монтажни работи и ново оборудване. Основен инвеститор е „Асарел Панагюрище Здраве” ООД.

Болничният комплекс ще включва 268 легла и 520 души медицински и немедицински персонал, като само в обучението на кадрите е предвидено ежегодно да се влагат по 400 хиляди лева. Планираната дейност в него ще обезпечи уникален комплексен подход към пациентите от профилактика до диагностика, лечение и рехабилитация въз основа на интердисциплинарен подход. Тази дейност ще бъде резултат от системата за постоянна квалификация на персонала и използването на свръхмодерни и високи технологии , съществуващи само във водещи лечебни заведения по света.

В новия онкологичен център ще бъдат внедрени двата най-добри за  България и за Югоизточна Европа мултимодални медицински линейни ускорителя от най-високия клас в света. Окоплектовката им покрива всички показания на алтернативните технологии в комбинация с всички модерни техники за конвенционална лъчетерапия, заедно със система за стереотаксична радиохирургия. Тя позволява извършването на широк кръг радиохирургични манипулации и използва нова технология за проследяване на тумора в реално време.

Високите технологии ще ни позволят да въведем за пръв път в България едновременно съчетаване на  образни диагностични методи (компютърен томограф, магнитен резонанс, позиционно-емисионeн томограф /ПЕТ-СТ/, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи, телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности, което  ще предостави на българските пациенти качество от световно ниво.

За целта ще бъде оборудван хирургичен комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф.  В панагюрския болничен комплекс ще бъде внедрена уникална система за профилактика и противодействие на вътреболничните инфекции с възможности за осъществяване на регионална програма, което е възможно благодарение на закупената свръхмодерна микробиологична лаборатория за изключително бърза и прецизна диагностика. Лекарственото лечение на онкоболните и други видове заболявания ще се извършва с автоматизирана система за дозиране и прилагането им.

Могат да се изброят още много уникални технологии на комплекса във всички специалности, които обхващат дейността, но всички те имат за цел да осигурят комплексно живота и здравето на пациентите.

Различните прилагани методи на лъчелечението на български граждани в този комплекс биха спестили на държавата над 1 млн. лв. годишно и то на всеки около 50 пациенти, като се има предвид, че цените, на които ще се извършват услугите по здравна каса, ще са два пъти по-ниски тук спрямо цените в Турция и три пъти по-ниски спрямо цените в Германия.

На базата на медицинския комплекс ще бъде изграден и учебно-изследователски и научен център, който ще работи в партньорство с медицинските университети в България и чужбина. Там ще бъде осъществявана  научна и преподавателска дейност от български и чуждестранни специалисти.

Медицинският комплекс с високотехнологичен онкологичен комплекс ще постави Панагюрище на здравната карта не само в България, но и в Югоизточна Европа.

* Снимки – PIA -NEWS. com