„… Петлешков донесе в Пазарджик първи великата вест, че въстанието е провъзгласено в Панагюрище, и бях свидетел на оня патриотически възторг, който бе възпламенил душата му. Познат отдавна с мене, той беше поискал първи мене да възрадва. Още от стълбата гласът му екна запъхтян, развълнуван: “Въстание! Кръв! Да живее България!” След минута ние се прегръщахме неми, разтреперани, просълзени от радост и като извади от джеба си една възвание, сложи устни на мястото, дето беше цапнато с кръв, и сам после взе да го целува с луда страст, като да бликаше оттам жива кръв, с която искаше в тая минута да се напие до полуда. Целуваше и викаше: “Въстание! Кръв! Да живее България! Пред очите му беше блеснало едно видение, което го беше ослепило, и озарен от него, преобразен на дух, беше улетял, за да разнесе по-скоро благата вест. Той беше видял България възкръснала, която вика под знамето на свободата своите синове, за да отмъстят за петвековните обиди.”

Константин Величков
Из мемоарната книга “В тъмница”

Тържествата в борческо Панагюрище вече започнаха. Довечера там ще пристигне и президентът Росен Плевнелиев, както и редица политици, за да се включат в тържеството на площада пред читалище „Виделина“. В продължение на двадесет дни ІV – ти революционен окръг ще отбелязва годишнината. В Брацигово това ще се случи на 12, а в Батак на 17 май.

01april2