Агенция по храните започва масови проверки по пазарите и тържищата в цялата страна. Инспекторите ще проверяват за качеството и произхода на плодовете и зеленчуците и дали представяните като родно производство домати и краставици, действително са български.

Проверките ще продължат до Гергьовден, като целта е предотвратяване на нелоялни търговски практики, проверка на произхода на плодовете и зеленчуците, придружаващите ги документи за качество, както и коректното етикиране на стоките и срок на годност.

Проверяващите ще следят също дали търговците издават касови бележки на клиентите и дали спазват осигурителното законодателство.

Най-често констатираните нарушения до момента са свързани с липса на документи за произход и непълно етикиране.