Пазарджишкият студент и писател Александър Спасов спечели първа награда в националния литературен конкурс „Модерното робство“. Той бе организиран по повод 18 годишнината от  основаването на Студентски съвет  на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Темата е специално избрана, така че да позволява широко тълкуване, възможност за изява на творческите възможноси и да кореспондира с посланието, което отправя Студентски съвет – да бъдем отговорни към себе си и другите. Конкурсът се е състоял на 25 и 26 април в Ректората на Университета.

Направленията на конкурса са били бял стих, класически стих и белетристика, като не се допуска едновременно участие в различни жанрове. Експертно жури в състав д-р Марин Бодаков, д-р Йордан Ефтимов, д-р Деспина Василева, Камелия Кондова и Елена Денева, е определило кои творби да бъдат отличени. Голямата награда е издаване на книга, като тя може да се присъди и на група от автори. Първо и второ място във всяка от категориите е парична награда. Предвидена бе награда на публиката, както и възможност за публикация в „Литературен вестник”, а Националната библиотека ще подари 18 книги на участници, които изпъкнат с произведенията си.

Разбрах за конкурса от близка, а, когато видях темата, осъзнах, че почти нямам разкази, които да ѝ прилягат, но точно предишния ден бях написал „Виртуален хегемон“ и го изпратих, разказва Алекс. Конкурсът беше два дни, на първия всеки прочете произведението си, а на втория журито обяви наградите. Дадоха за бял стих, дадоха за класически и накрая остана прозата. Обявиха второто място и остана първото. Чух си името и едновременно се изненадах, но и подсмихнах доволно. Дадоха ми грамота, благодарих на журито и на организаторите, казаха ми, че моята творба, наред с още 17 от конкурса ще бъдат издадени в книга и.. общо взето е това. Наистина съм щастлив от първото място.

Партньори и приятели в това начинание са Национален младежки форум, Национален алианс за работа с доброволци, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, университетски театър Алма Алтер, университетска телевизия Алма Матер, студентско радио Реакция, Литературен вестник и най-големият български сайт за четене и книги – Аз чета.