Излъченият репортаж в сутрешния блок на бТВ на 01.05.2015 година,   озаглавен ”Тролейбусният транспорт” в Пазарджик дължи стотици на „хазяина” на кмета” е неточен, подвеждащ и изцяло манипулира общественото мнение. Внушението за нечисти сделки започва още със заглавието, където се споменава, че ”Тролейбусният транспорт” има дългове към частни фирми. Всеки икономически грамотен човек може да направи разликата между дългове и счетоводна загуба. В ГФО на дружеството в действителност е посочена счетоводна загуба в размер на 144 хиляди лева, но тя се дължи на направените огромни инвестиции от електротранспортната фирма за закупуването на ДМА. Инвестициите само за закупуването на 8 бр. чисто нови тролейбусни мотриси, с които да се осъществява превоза на жителите и гостите на Пазарджик, възлизат на близо 3 млн. лева. Отделно от това са инвестирани значителни средства в закупуването на съоръжения,  оборудване, др. транспортни средства, както и за построяването на нова автогара, в размер на над 1 млн. лв..  Начислените амортизации за годината върху тези инвестиции са за 313 хиляди лева. При така направените инвестиции за толкова кратък период от време, невъзможно е дружеството да генерира печалба.

Друг факт, който се пропуска е неколкократното увеличение на цената на електроенергията. Въпреки това цените на билетите не са се увеличили вече три години и град Пазарджик е един от градовете с най-ниска цена на билет за обществен превоз в страната, възлизащ на 0,80 лв. ”Тролейбусният транспорт” няколко пъти е искал да повиши тази цена, но Кметът на града винаги е бил против.

През 2014 година дружеството е разкрило 10 нови работни места, а през 2013 и 2014 година работните заплати на служителите са увеличени с 10%.

Спекулация има и по отношение на разходите за служебния автомобил. В посочените 38 хиляди лева за година освен наем, са начислени още средства за гориво и техническо обслужване. Автомобилът е използван от ръководството на „Тролейбусен транспорт”, като със същия са осъществявани пътувания на конференции в София, срещи с представители на Асоциацията на електрическите превозни средства, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, срещи със специалисти и инженери в електротранспорта и посещения на други тролейбусни фирми в Бургас и Стара Загора за обмяна на опит, както и във връзка с доставката на новите мотриси и организационните дейности на новопостроената автогара.

По отношение на коментара за наем на конферентна зала, отново се прави внушение, за неразумни разходи. Истината е, че закупуването на новите тролеи беше обвързано с ангажимент от страна на украинската фирма ЛАЗ за осъществяването на обучение и инструктаж във връзка с експлоатацията на новите мотриси, които както е известно са с асинхронни двигатели, а не както старите тягови. Всичко това наложи настройки на софтуера с контактната мрежа, както и поетапното провеждане на обучение на състава на фирмата по звена – ватмани, механици, монтьори, ел. техници, оператори на Токоизправителни станции. Ангажимент от страна на Тролейбусен транспорт бе да настани и да осигури пълна издръжка по време на престоя на представителите на украинската фирма и да осигури конферентна зала за провеждането на обученията. През годината са проведени и допълнителни обучения на персонала във връзка с въвеждането на друга иновативативна техника в предприятието.

По отношение на внушението, че „Тролейбусен транспорт” има задължения във връзка с построяването на пазар – подобни задължения електротранспортната фирма НЯМА. В момента ръководството разполага с два идейни проекта за осъществяването на търговска дейност, но намеренията са в дългосрочен план и на този етап са просто намерения. Както е посочено и ГФО, заради наблюдаващата се тенденция от година на година пътнико потокът да намалява, фирмата е принудена да разшири своето портфолио и да търси алтернативни начини за издръжка. Един от тях е очакваните приходи от автогарови услуги.

Що се отнася до обвинението, че „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” се източва чрез конкурентната фирма „ХебърБус” – първо автобусната транспортна фирма е основен акционер в общинското дружество, т.е. паричните потоци се движат не от „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” към „ХебърБус”, а обратно. Меко казано смешно е твърдението основен акционер да източва предприятието, в което инвестира.

Второ: Двете дружества няма как да са конкуренция, тъй като „Тролейбусен транспорт” обслужва най-вече централната градска част, а автобусите покриват периферията на града – там където все още контактна мрежа не е изградена. Освен това двете дружества изпълняват възложените им от Общината маршрутни разписания, след като на практика са гласувани от ОбС на Пазарджик.

Транспортна фирма „ХебърБус” осъществява обществения превоз на пътници в община Пазарджик, след като се е явила на конкурс. Информацията е общодостъпна в базата данни на АОП, където може да бъде проверено, че дружеството е единственото явило се на обявената от общината обществена поръчка. Предприятието се ангажира да поеме обществения превоз на пътниците, за да не постави отново в аварийна ситуация Община Пазарджик (нещо, което вече се случвало, и от което страдат жителите на общината), въпреки че голяма част от линиите са с нулев или минимален пътнико поток и реално са губещи.

Относно твърдението, че управителите на дружествата „ХебърБус“и „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“ са едно и също лице – отново е невярно.

Съвета на директорите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“АД е избрал за изпълнителен член търговското дружество (юл) „Транспорт инвестмънт“ (понастоящем „ХебърБус“АД), което освен акционер, притежаващ 50% от акциите наравно с Общината е и изпълнителен директор на общото дружество.  Изпълнителен директор на ХебърБус е физическо лице, а на Тролейбусен транспорт – юридическо лице.

Освен това, както вече е отбелязано по-горе освен, че е член на Съвета на директорите на Тролейбусен транспорт, ХебърБус е и акционер в дружеството със записани 2 389 370 (два милиона, триста осемдесет и девет хиляди и триста и седемдесет) бр. броя налични поименни непривилегировани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев всяка една от тях, представляващи 50% от капитала на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД – гр. Пазарджик, ЕИК 201552200, поради което твърденията за конкурентна дейност са безпредметни, тъй като колкото повече печели общото дружество, толкова повече печели и акционера, и обратно – ако общото дружество губи акциите му се обезценяват и акционера инкасира по-малък дивидент.

И в заключение – никъде в репортажа не се споменава за инвестициите направени от „Тролейбусен транспорт”, а се говори само за разходите, което е най-малкото неточно и необективно, което не приляга на уважаваща себе си медия, каквато претендира да е бТВ – медията, която се рекламира със слоган внушаващ пълна обективност?! Искаме да уточним, че с транспорта в град Пазарджик до момента нито една фирма не се е ангажирала сериозно. Това е така поради факта, че дейността е изключително непривлекателна в бизнес план, инвестициите в развитието му са големи, а възвращаемостта малка. До този момент инвестициите на фирмите „Тролейбусен транспорт” и „ХебърБус” възлизат на близо 5 млн. лева, а възвращаемостта е почти нулева. Припомняме, че основният превозвач на града напусна преди време с предизвестие именно по тези причини и тогава двете фирми нямаха друг избор, освен да се ангажират с транспорта на града.

Михаил Фолев, управител на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик“