Малчуганите от ЦДГ“Радост“ в Пазарджик станаха активни участници в инициативите посветени на Третата глобална седмица за пътна безопасност. С Решение на Общото събрание на ООН, от 10 април 2014г., периодът от 4 до 10 май  е обявен за Трета глобална седмица за пътна безопасност. Изготвена е Национална програма за провеждането на седмицата за пътна безопасност на движението по пътищата посветена на безопасността на децата под мотото „Спаси живота на децата!”, под патронажа на Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, съобщиха от областна администрация.

В подкрепа на кампанията и в партньорство с институции и организации, областна администрация Пазарджик организира провеждането на мероприятия в общините на областта.

Областна администрация гр. Пазарджик

Съвместно с Ротаракт клуб Пазарджик и Ротаракт клуб Панагюрище, Община Панагюрище, Областно пътно управление Сектор Пътна полиция към ОДМВР Пазарджик, на 7 май 2015 г., ще бъде освежена пешеходна пътека в с.Оборище, общ.Панагюрище.

Регионална здравна инспекция гр.Пазарджик

Повеждане на интерактивно обучение в централната част на гр.Пазарджик с ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев” гр.Пазарджик с повишаване културата на поведение на младите участници в движението по пътищата и избягване на рисково поведение.

Ще бъдат раздадени здравно-промотивни материали – брошура „Безопасно движение” и светлоотразителни стикери „STOP – аз не искам да съм жертва!” и прожектиране на филм.

В НУ „Г.С.Раковски” гр.Пазарджик също ще бъде проведено интерактивно обучение с цел повишаване знанията за правилно движение на пешеходците и изграждане на умения за безрисково поведение на пътя.

Община Септември

Освежаване на пешеходните пътеки, поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, постоянен контрол на районите около училищата, детските заведения и участъци с масово предвижване на деца от органите на МВР.

Община Панагюрище

Общински младежки парламент ще проведе интензивен курс с деца от детските градини и начален курс в училище относно безопасността на малките участници в движението. Очертаване на осови линии на пешеходните пътеки.

В училищата и детските градини на територията на общината ще бъдат проведени интерактивни игри – симулации за безопасно движение по пътищата, тренинг-обучения, прожектиране на филми, организиране на състезания, изложби и др.

 

05cdg1 05cdg3