Въвеждащото обучение на 34 кандидати за лични асистенти в община Лесичово приключи днес, съобщи кметът Серьожа Лазаров. те са част от общия брой, които не са преминали идентични обучения за предоставяне на услугата „Личен асистент” по Проект „ Нови възможности за грижа”.