Решение за командироване на съдия Георги Видев в Административен съд – Пазарджик за участие в дългосрочен стаж в Европейския съд по правата на човека по обменна програма 2015 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Страсбург, взе на последното си за миналата седмица заседание Висшият съдебен съвет. Георги Видев е един от най-дейните ни магистрати и според колегите му ще се представи достойно във Франция.