Благодарение на инициативата на издателство „Сиела” –„Пътуващи писатели ООД”, в читалищата и библиотеките в региона ще гостува през май Михаил Вешим.
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ съобщи програмата за срещите на Вешим с многобройните му читатели и почитатели:

12 май
16.00 ч. с. Баня, Народно читалище „Пробуда – 1872”
18.00 ч. Панагюрище, Градска библиотека „Стоян Дринов”

13 май
10.00 ч. Пазарджик / библиотекари от общината/
14.00 ч. Септември, Пенсионерски клуб „Илия Минев”
18.00 ч. Радилово, Народно читалище „Зора – 1903”

14 май
10.30 ч.  с. Мало Конаре, Народно читалище „Просвета – 1929”
14.00 ч. с. Калугерово, Народно читалище „Теофил Бейков – 1907”
18.00 ч. РБ „Н. Фурнаджиев”

15 май
10.30 ч. с. Величково, Народно читалище „Отец Паисий 1930”
14.00 .ч. с. Сбор, Пенсионерски клуб
17.00 ч.  с. Юнаците, Народно читалище „Хаджи Найден Йованович – 1935”