Акции по почистване се проведоха във всички общини на областта, в тях се включиха служители на общинските администрации, доброволци и фирми. 139 тона битови отпадъци бяха събрани в първия ден на кампанията в област Пазарджик.

В община Лесичово за поредна година цялата администрация, се включи в почистването, като за целта селището бе разделено на райони. Основно това бяха парковете и кътовете за отдих, около река Тополница, които бяха обособени и изградени по европейски програми и с бюджетни средства. В община Ракитово бяха почистени ключови места като Часовниковата кула, Еминкова махала, Жулеица, Бундевица, Паркът. Много доброволци се включиха и в организираното от общинска администрация почистването на гр. Сърница, акцията завърши със засаждането на нови цветя и растения.

Тази година, инициативата „Да изчистим България заедно”, се провежда в пет еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони – градска среда; места за отдих и спорт; детски площадки; природни паркове и защитени територии; речни корита. На 10 май, когато е Европейският ден за почистване, се чисти в населените места. На 17 май – Международния ден на спорта чистенето е съсредоточено в  зоните за отдих и спорт ( стадиони, спортни площадки и др. ). На 31 май, ден преди отбелязването на Деня на детето, ще се почистват детските площадки.  Приоритетните места за чистене на 7 юни – Националния ден на природните паркове,  са  защитените зони и  националните паркове. На 27 юни ще се почистват водните басейни и реките, като специално внимание се отделя на река Дунав.

МОСВ осигури за кампанията „Да изчистим България заедно“ ваучери за гориво за извозване на събраните отпадъци, ръкавици и чували на обща стойност 102 080 лв. Както и безплатно депониране на събраните отпадъци в цялата страна.