Казусът с прехвърлянето на църквата „Св. Неделя” в Батак на пловдивската митрополия влезе в Административния съд в Пазарджик. Там бе приета жалбата на дружество „Будител“ в Батак срещу решението на местния Общински съвет, който предаде светинята в ръцете на дядо владика Николай.

До това се стигна след три годишни непрестанни сигнали от наша страна до отговорните институции. Все безрезултатно! Участвали сме и в предавания на телевизии и медии – пак безрезултатно. Последно при кабинета Орешарски устно ни бе обяснено от политици, че е спусната партийна директива на нашите сигнали да не се отговаря, въпреки нарушаването на куп закони от страна на попове и власт имащи, защото на управляващите не им се занимавало с църквата, още по малко с проблемния митрополит Николай. Това преля чашата и с решение на УС на сдружението сами се подготвихме за съдебни дела, с които да отменим незаконно дарената Националната светиня и костите на загиналите наши родственици, каза Веселин Станков, секретар на „Будител“. Според Закона за държавната собственост – имотите и вещите,публична държавна собственост не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. Всяко посегателство върху държавността и държавната собственост е престъпление навсякъде по света, подчертава Станков.

Съдът прие нашите мотиви и дело ще има. Понеже костите на нашите предци са дарени, без да бъдем попитани, а те също са движими културни ценности държавна собственост в основен фонд на държавен музей Батак, с друго незаконно реш. №505/2011г. на ОС Батак, то трябва да водим отделно дело и за тях. Това ни затруднява финансово и за това се обръщаме към всички Вас , да ни помогнете ако прецените, че това е патриотично дело, със парични средства. Събрали сме близо 1000 лв., но са необходими още хиляда лева за второто дело. Средствата са ни нужни за адвокатския хонорар, за да доведем делата до успешен край на всички съдебни инстанции. Надяваме се на подкрепа от ваша страна, казва Станков.

Ето банковата сметка: IBAN BG17STSA93000022216470 BIC STSABGSF КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БУДИТЕЛ“ БАТАК, Банка ДСК-клон Батак