Областният съвет за развитие обсъди и гласува списък с предложените от 12-те общини в област Пазарджик инвестиционни проекти, които да бъдат включени в специална програма на правителството за целенасочена подкрепа за развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

Това стана днес на заседание на съвета, председателствано от областния управител Трендафил Величков, в което взеха участие председатели на общински съвети, кметове на общини, представители на синдикатите и на сдружения на работодатели от региона.

 

От всички общини на територията на област Пазарджик са подадени 134 проекта на обща стойност 610 498 000 лева.  Проектните предложения са за ремонт и рехабилитация на пътна и ВиК инфраструктура, за благоустрояване, туризъм, социална, спортна и културна инфраструктура, за енергийна ефективност,  за корекции на реки, превенция на свлачища и др.