Шесткратно увеличение на приходите има община Пещера от таските събирани на градските паркинги. Статистиката сочи, че от 8000 лв. месечно общината е започнала да събира 51 000 лв. Причината за това е строгият контрол, който се упражнява лично от кмета Георги Козарев. Когато започна мандатът ми се учудих от ниската събираемост, разказва днес градоначалникът. Исках да проверя какво се случва в този сектор. Не съм уволнил нито един човек от както съм в общината, просто завиших изискванията и постоянното наблюдение. Така изведнъж се оказа, че парите са много повече от очакваното.

Важно е да подчертая и това, че ние не ползваме външни фирми, които да извършват общинска работа, защото това предполага изтичане на парите. моята политика е рестриктивна. Заради това решихме да купим и метачна машина, която ще е в помощ на фирмата ни по чистотата. Много по-лесно е да наемем, да плащаме всеки месец, но аз смятам, че най-добре е общината да има своя собственост и сама да си върши работата. Така няма зависимости.