Малко преди 11 часа шествия на ученици от двете училища- НУ „П. Хилендарски” и СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, заедно с техните преподаватели, преминаха по централната улица на Стрелча. Кметът Иван Евстатиев се включи в шествието, което тръгна от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”.  Празникът започна с изпълненията на Духовия оркестър.
240515_1.jpg„Тази година отбелязваме 1160 години от създаването на славянската азбука и 1150 години от покръстването на българите. Две епохални събития в българската история. На днешния ден поднасяме своята почит и уважение към първоучителите – светите братя Кирил и Методий. В тяхна чест и в чест на празника само преди година открихме паметник на първоучителите до училището, носещо името им. Училището, в което съм учил и аз. Твърдо убеден съм, че уважението се изразява с реални действия, затова ние съградихме този паметник, за да се помни навеки делото на Кирил и Методий.
Пак преди година открихме Килийно училище и Магерница в двора на храм- паметник „Свети Архангел Михаил”. Идеята за тяхното съграждане е на общинското ръководство, а средствата са само от дарения!. Пожелавам на всички здраве и дръзновение!”, каза в приветствието си кметът на община Стрелча Иван Евстатиев.
С решение №453/26.04.2013г. на Общински съвет Стрелча се прие Статут награда на кмета на община Стрелча в системата на народната  просвета и култура.
За присъждане на общинска награда на Кмета на община Стрелча в системата на народната просвета и култура в община Стрелча   за учебната 2014/2015година със заповед на кмета са утвърдени  за :
„Учител на годината” в предучилищното възпитание – Стефка Илиева Димитрова учител в ОДЗ „Д-р Стайко Стайков” гр. Стрелча
„Учител на годината”  в начален етап на образование – Недка Стоянова Пайтакова  учител в НУ „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча
„Учител на годината”  в прогимназиален етап на образование – Енчо Иванов Божков учител в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча
„Учител на годината”  в гимназиален етап на образование – Мариана Нечева Няголова  учител в СОУ „Св. Св. Кирил и 240515_2.jpgМетодий” гр. Стрелча
„Ученик на годината” в начален етап на образование – Парашкева Лакова Стефанова  ученичка от 4 „” клас в НУ „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча
„Ученик на годината” в прогимназиален етап на образование – Бина Козма Базака  ученичка  от 7 „а” клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча
„Ученик на годината”  в гимназиален етап на образование – Мариела Радкова Иванова  ученик в 12 клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча
„Деятел на културата” –   Йорданка Гунчева-гр. Стрелча
Отличените получиха  плакет, грамота и парична награда.
От името на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев бяха изпратени поздравителни адреси на всички бивши учители по повод 24 Май. 15 г. С
В чест на празника бяха връчени грамоти   на Ганчо Грозев – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – За цялостна работа в областта на образованието в община Стрелча, Иванка Петришка – директор на НУ „П. Хилендарски”, Мария Петришка – директор на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков” за цялостна работа в областта на образованието в община СтрелчаГоспожа Мариана Няголова – председател на НЧ „Просвещение 1871” гр. Стрелча – За цялостна работа в областта на културата в община Стрелча.

240515_3.jpgС решение 1046/30.04.2015г. с протокол 56 на Общински съвет- Стрелча със званието Носител на почетния знак на община Стрелча бе удостоен Стойко Ганчев Цветков за принос в развитието на културното, туристическото и просветителското дело в Стрелча.
Ганчо Грозев – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” поздрави с успешното завършване зрелостниците и им пожела успехи.
Спазен бе и ритуала по прощаване на зрелостниците с училищното знаме и предаването му на следващия випуск.