Социологът и общински съветник Илия Джамбазов представи днес свое проучване за електоралните нагласи към предстоящите на есен местни избори. Анкетирани са седемстотин души, за периода от 10 до 20 май.

На първия въпрос – „Как оценявате материалното си положение?“ 3.8% от анкетираните са отговорили „Отлично“, 30% – „По-скоро добро“ и 60.1% – „По-скоро лошо“.

Тази тенденция се потвърждава и от утвърдени социологически агенции  за цялата страна. Според данните от социологическо изследване на „Галъп интернешънъл“, про-ведено в периода 30 януари-5 февруари т.г., 41 на сто от българите очакват иконо-мическото положение да се влоши в идната година, 31%  да остане същото  и   16% – да се подобри. Само 8% от хората очакват материалното положение на семейството им да се подобри, 27% смятат, че то ще се влоши, а 50% – че ще остане същото.

Освен резултатите на социологическите агенции, личната самопреценка на анкетираните имаме и  обективен критерий за материалното положение на българите – на последно място сме по почти всички социално-икономически показатели в ЕС- минимална работна заплата, средна работна заплата, пенсии и т.н.. Фактите са общоизвестни.

На втория въпрос –  „Ще гласувате ли на предстоящите местни избори?“ 60% от анкетираните са отговорили положително, 21.3 на сто – отрицателно, 18.7% още не са решили. 

Най-вероятно  избирателната активност ще бъде в рамките на 60 %. В последните местни избори тя е около 53 %, но трябва да се има предвид, че реално е по-висока. Основната причината са включените в изборните списъци лица, които работят и живеят в чужбина.

„Кандидат на коя политическа партия /коалиция/ за общински кмет бихте подкрепили?“ – е третият въпрос в анкетата. 

Най-много подкрепа получава кандидатът на ГЕРБ /18.9%/, следван от БСП /10.9%/. Чувствително по-малка е подкрепата за всички останали кандидати.  Налице е сериозна нагласа за подкрепа на независим кандидат – 20,7 %, но дали тя ще се реализира е друг въпрос.

При всички партии и коалиции прави впечатление по-ниската подкрепа за кандидат за общински кмет, спрямо резултатите от парламентарните избори.  Едно от възможните обяснения е  факта, че кандидатите още не се знаят. В местните избори личността на кандидата е ключова и затова от важно значение е партиите и коалициите да издигнат подходящи кандидати, за да получат желания от тях резултат.

„Промени ли се отношението ви към кмета Т. Попов след предаванията и публикациите в медиите?“ – е четвъртият въпрос. 50.9% отговарят, че са променили мнението си в отрицателна посока, 26% казват, че не са променили мнението си, 16.7 на сто нямат мнение, а 6.4 на сто са променили мнението си в положителна посока.