Десет общински съветника не са върнали незаконно надвзетите от тях суми за периода от 01.01.2012 г. до 01.04.2014 г., стана ясно днес, след като Общинският съвет обяви дневния ред на насрочената за четвъртък сесия. Там под точка четвърта е заложено Предприемане на мерки за възстановяване на получени от общински съветници  възнаграждения без правно основание. Докладчик по темата ще бъде гл.финансист на община Пазарджик – Георги Гайдаров. Съветниците дължат на общината суми от 2 500 до 3000 лв. Те са получени неправомерно под формата на заплати. Бащиците са били длъжни да ги върнат до 10 април, но десетима забравили да се издължат. От тях повечето са от БСП, а също така има и от Сдружението на предприемачите. По време на сесията в четвъртък ще стане ясно кои са некоректните.