Древните траки са все още загадка за съвмеремнната историческа наука. Въпреки множеството проучвания все още не може категорично да се каже какво е било предназначението на голяма част от мегалитните комплекси пръснати на територията на цялата страна. Един от тях се намира край Стрелча, нарича се Скумсале.

skumsale6

 

Комплексът е огромен по площта си – около 2 км х 800 м, характеризира се с множество разнообразни скални обекти, няколко десетки от тях изкуствено обработени с култово предназначение. Особено интересна е конфигурацията в северната му част – голяма поляна, заобиколена от всички страни с високи скали със следи от значителна обработка и разнообразно предназначение, вкл. тронове, улеи, жертвеници и други.

17skumsale1

От няколко години в отделни части на комплекса се извършват археологически проучвания. Една от хипотезите, е че скалните образувания имат нещо общо с небесни явления – в местността Качулата обектите са така организирани, че точно на 22 юни – деня на лятното слънцестоене, през един от процепите да се вижда изгревът на слънцето. Тепърва ще се уточнява дали тези предмети са имали практическа или само ритуална роля.

skumsale5

Проучванията в района се извършват под ръководството на доц. д-р Алексей Гоцев, помощник-ръководител е Николета Петкова – редовен докторант от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Консултант на екипа е проф. д.к.н. Васил Марков, д-р Алексей Стоев директор на филиала ИКСИ – БАН Стара Загора, доц. Д-р Деян Вангелов от СУ „Климент Охридски“, в периода 2011-2012 г. През 2013 -та пък бе открита екопътека, която улеснява достъпа до местностите криещи тайни и загадки от древността.

skumsale2

При теренни обхождания в миналото е регистриран археологически обект – селище от античността, което представлява комплексен паметник с впечатляващи размери – дължина 1300 м, широчина 600 м, състоящ се от многобройни, последователно разположени изолирани скални групи, които се издигат и доминират над околния терен. Всяка от тях е „приобщена“ към паметника по различен начин, като са оформени скални арки, трон, пиростии, скални площадки, яйцевидно оформено съоръжение, провирачка.

skumsale1

За съжаление, находките на Скумсале са пострадали не само от набези на иманяри, но по тях личат и следи от добив на камъни, които значително са променили и разрушили облика му. Определеният централен жертвеник е монолитен блок, с размери 52,70 м и широчина около 12 м. Разделен е в северната си част от проход, при което се оформят две части – северна и южна. Северната е по-малката страна. На южната страна има 12 м дромос – път. Вкопаванията са с различна големина и форма и са предназначени да поемат изсипваната в тях течност, която изтича по специални улеи или в следващото вкопаване.

Карта на местността вижте тук