Наредбата за ромските тържества на открито, която преди няколко месеца бе внесена от общинските съветници Евтим Янев и Тодор Георгиев отново ще бъде разглеждана в Пленарната зала на Общинския съвет. Това ще стане на следващото заседание през юни, обяви председателят Хари Хараламбиев. Новината бе предсрочно оповестена, заради присъствието на представители на Инициативния комитет, който направи протест пред общината, заради шумните веселби в „Ябълките“. От името на съкварталците си декларация от трибуната прочете Любка Кискинова, която поиска преразглеждане на приетата наскоро Наредба за обществения ред.