На сайта на Министерството на образованието и науката вече може да бъдат проверени резултатите от матурите на седмокласниците. Децата и родителите могат да проверят оценките като въведат ЕГН и входящ номер от изпита на сайта 7klas.mon.bg.

Отново има проблем с основния сайт на МОН, който не може да се зареди поради хилядите опити на родители и ученици да го отворят. Публикувани са оценките на седмокласниците по български език и литература (БЕЛ), и по математика като изпитите се проведоха съответно на 20 и 22 май.

На същите дати бяха проведени и матурите на учениците от 12 клас по БЕЛ и един предмет по избор, но техните резултати ще бъдат обявени на 9 юни, вторник.

Слабите оценки са 401 или 18.4%, среден 3 са получили 535 деца или 25.6%, с оценка добър са 690 ученици – 32.7%, много добър имат 513 явили се или 23.5%, а отличниците са 40 – 1.8%. Сравнено с предходната година, става ясно, че двойкаджиите са с 3% по-малко, получилите средни оценки – със 7.6% повече, извоювалите четворки – също са повече, но само с 3.7%. Има спад при много добрите и отличните оценки – при първите той е с 5.5% или 136 деца, а вторите са с 49 по-малко от 2014 г.
Средният успех от изпита по български език и литература е с 0.10 по-нисък от предходната година. Като цяло резултатите се запазват относително постоянни през последните три години. Средният брой точки от изпита за регион Пазарджик е 40.55.