Колежът по икономика и администрация в Пловдив, се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ), съобщи днес на пресконференция в Пазарджик пом.ректорът на учебното заведение Иван Петров.

Преобразуването станало с решение на 43-ото Народното събрание обнародвано в Държавен вестник бр.№38 от 26.05.2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента= ВУСИ ще подготвя специалисти с висше образование в квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” от професионалните направления „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”.

По този начин ВУСИ стана първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

 

Образователната политика на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Мисията на Висше училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри.

ВУСИ е едно от първите висши училища в района с наличие на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

Студентите се обучават в свръхмодерна учебна база на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8 хил.кв.м., разполага с аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани  кабинети по  криминалистика ,бойни изкуства и др.

Основните принципи в стратегията за управление и развитие на ВУСИ са качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти.

Въз основа на сключен договор за съвместно сътрудничество от 19.03.2008 г. между Министерство на вътрешните работи и Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) Ви уведомяваме, че ВУСИ е единственото висше училище в Република България, което обучава безвъзмездно (безплатно, изцяло за сметка на висшето училище) деца на загинали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР.