ХГ „Станислав Доспевски“ Пазарджик очаква творбите на автори, които желаят да участват в
Национална графична изложба на името на Георги Герасимов по случай 110 години от рождението му, съобщи днес директорът Леон Бабачев. Организатори са Община Пазарджик и Художествена галерия „Станислав Доспевски”, с партньорството на Съюза на българските художници.

Изложбата цели да почете и да популяризира името и наследството на големия български художник Георги Герасимов, почетен гражданин на Пазарджик, завещал цялото си творчество на града. Изложбата има за задача да подпомогне изявите на съвременното българско графично изкуство, да поощри младите автори, да популяризира сред публиката класически и иновативни графични техники. Три от творбите ще бъдат откупени за фонда на галерията.

Събитие от подобен характер би предизвикало изключителен интерес и би допринесло за обогатяването на културния живот у нас, ще документира и съхрани богатото художествено наследство като неделима част от българската духовна култура.
На сайта на ХГ „Станислав Доспевски“ можете да изтеглите формуляр за участие