Петдесет хиляди лева за залесяване в района на общините Панагюрище и Стрелча вложи „Асарел-Медет“АД за последните три години. Извършените възобновителни дейности покриват територия от над 66 декара в землищата на селата Левски, Поибрене и град Стрелча. Залесителните мероприятия се извършват съвместно с Държавно горско стопанство – Панагюрище, откъдето осигуряват  необходимия посадъчен материал.

Проектът стартира през пролетта на 2012 година и през тази година ще продължи с отглеждане на създадените култури. Паралелно с това ще вървят и ежегодните рекултивационни мероприятия, които се осъществяват в рамките на промишлената площадка на дружеството, съобщиха от отдел „Екология“ по повод 5 юни – Световния ден на околната среда.

През следващите години „Асарел-Медет“АД ще следва политиката си на социално отговорна компания и ще продължи да внедрява световните новости по управление и възстановяване на природните ресурси, както и да изпълнява дейности по опазване на околната среда, които в повечето случаи надхвърлят нормативните изисквания.