Необходимо е да се засегне въпросът за по-добро хармонизиране на европейското законодателство за по-ефективна борба с недекларирания труд. Трябва да се криминализират работодатели, които не подписват договори и не декларират тези, които наема.“,  каза Илияна Йотова по време на конференция под надслов „Справянето с предизвикателствата, свързани с недекларирания труд“, организирана от Георги Пирински – докладчик по темата в Европейския парламент. Тя бе поканена след дългогодишната и работа в Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП , където се занимаваше с темата за жените, работещи при несигурни условия на труд. Г-жа Йотова изрази притеснение, че жените са по-силно засегнати от проблемите на недекларирания труд в ЕС.  Тя припомни, че е предложила пилотен проект  по въпроса на заетостта на жените в сивата икономика . Очаква се Европейската комисия да одобри проекта през септември т.г. „Насилственият труд засяга повече от 880 000 души в Европа според проучване на Международната организация на труда. От тях почти 60% са жени. „, добави тя.

Българският евродепутат отбеляза, че от 2008 година насам кризата сериозно променя пазара на труда. Според нея, ако преди е имало социална сигурност и стабилност, кризата вкарва все повече работници в сивата икономика и застрашава техните работни места. „Жените са една от най-големите и уязвими групи работници, засегнати от тези промени. Все по-голяма част от тях се налага да работят на непълно работно време или в сивата икономика. Почти 80% от „работещите бедни“ са жени“, допълни Илияна Йотова.