За девети път Национален литературен конкурс “Развитие” отваря врати за ръкописи на нови, непубликувани български романи. Конкурсът съществува от 1996-а година с малки прекъсвания и дължи авторитета си както на членовете на журито през годините, сред чиито имена са били Блага Димитрова, проф. Тончо Жечев, проф. Боян Биолчев, проф. Ивайло Знеполски, Алек Попов и др., така и на отличените автори. Тук излизат за първи път “Естествен роман” на Георги Господинов и “Майките” на Теодора Димова. Носители на наградата “Развитие” са също Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Димитър Бочев, Христо Карастоянов, Галин Никифоров, Стефан Бакърджиев и др. За конкурса се приемат ръкописи в размер до 500 стандартни страници (по 1800 знака), разпечатани на хартия в 3 екземпляра, придружени и с екземпляр на електронен носител (диск или флашка). Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даден за печат. Крайният срок за представяне на ръкописите е 15 септември 2015 г. Ръкописите се изпращат или носят в офиса на Корпорация „РАЗВИТИЕ” – бул. “Братя Бъкстон” № 40, София 1618. На З0 ноември 2015 г. журито на конкурса в състав проф. Ивайло Знеполски (председател) и членове писателят Георги Господинов и литературният критик и преподавател Бойко Пенчев ще обявят 5-те номинирани романа. На 15 декември 2015 г. на официална церемония ще бъде обявен победителят на Деветото издание на литературния конкурс “Развитие”. Той ще получи парична награда в размер от 7000 лв. и кристална статуетка на Корпорация “РАЗВИТИЕ”. Награденият роман ще бъде издаден до 3 месеца след обявяването на резултатите от конкурса. Журито може да предложи допълнително за издаване и друг от номинираните романи.