През 2014 г. на територията на РДГ Пазарджик са регистрирани само 4 горски пожара на площ 357 дка, през 2013 г. горските пожари са били 35 на площ 926 дка. От началото на 2015г., пожарите са 2  на обща площ от 81 дка, на територията на ДГС Белово и ДГС Ракитово. Най-честите причини за възникването на пожарите са свързани с човешко действие и неспазване на елементарни противопожарни правила в горските територии. Данните бяха изнесени от директора на РДГ Пазарджик Владимир Влахов. Пред Областният щаб за защита при бедствия на проведеното днес заседание, на което бе представена информация от ръководители на държавни институции за предприетите превантивни мерки, през 2015г. за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд на територията на област Пазарджик.

През  летния сезон на 2014г., са възникнали общо 429 броя пожари, 2 от тях са в отрасъл горско стопанство, нанесени са щети на 4 дка иглолистна гора и 15 дка широколистна гора. Важно е да се отбележи, че 2014г. г беше доста дъждовна и това повлия положително на пожарната обстановка на територията на областта, но за сметка на щети по инфраструктура, частни, общински и държавни имоти, вследствие на обилните валежи.

Кметовете на общини са издали заповеди за изпълнението на превантивни мерки на територията на общините във връзка с пожароопасния сезон и са забранили паленето на стърнища, както и извършването на огневи работи в горския фонд и житни масиви. Изпълнили са мероприятия по обезопасяването на гробищните паркове и сметищата, почистване на сервитутните ивици край общинската пътна мрежа, извършен е инструктаж на пастирите, осигурени са подстъпите към водоизточниците и са създали организация за своевременно реагиране при възникване на пожар.

Информацията бе представена от директора на ОДПБЗН комисар Иван Панайотов.

Във връзка с пожароопасния сезон, от страна на РДГ Пазарджик са изградени бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици, назначени са пожаронаблюдатели. Оборудват се общо 49 бр. противопожарни депа, закупени са предпазни и защитни облекла за служителите в горските стопанства. РДГ Пазарджик разполага с високопроходими специализирани пожарни автомобили, които се използват по всяко време на денонощието.