Александър АЛЕКСИЕВ

В международния ден на хералдиката, който се празнува днес, 10 юни, гербът на село Синитево, община Пазарджик беше официално вписан в гербовия регистър на Българското Хералдическо и Вексилоложко Общество (БХВО) под номер А6-20 на дата 21 май 2015 г. Сертификатът за вписване в регистъра бе връчен на кмета на селото Борислав Алексиев в кметство Синитево преди дни от секретаря на дружеството Александър Алексиев.

Село Синитево е единственото село в община Пазарджик със собствен герб. Автор на герба е Александър Алексиев с консултация от Йован Йоновски, а художник е Елеонора Хаджиниколова от Пазарджик.

Хералдическото описание на синитевския герб е следното: На златно, елен в естествен цвят, стъпил върху тривърха зелена планина, в основата лазурна вълнообразна лента, окрайчена в сребро.

Девизът е: Труд, вяра, постоянство.

10GERB1