През май са подадени пет сигнала за бедстващи защитени птици – щъркел, горски ушати сови, чухал и керкенез (обикновена ветрушка), съобщиха днес от РИОСВ – Пазарджик. Две горски ушати сови и керкенез са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а други две птици от вида ушата сова са пуснати на свобода в подходящ район. Подаден е и сигнал за умрял щъркел в село Боримечково, който се оказа неоснователен.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени четири акта. Издадени са четири наказателни постановления  на обща стойност 7200 лева. С тях са санкционирани кметове, допуснали замърсявания на речни легла и прилежащи територии.

Eкспертите на РИОСВ извършиха през май проверки в 89 предприятия и фирми на територията на област Пазарджик. За отстраняване на допуснати нарушения са издадени 73 предписания. Три от тях съдържат мерки за преустановяване на прахово и шумово замърсяване от дейността на  новоизграждащ се цех за пелети. След проверка на сигнал за нерегламентирано сметище в землището на село Овчеполци, предписанието на РИОСВ за почистването му е изпълнено в срок