Без вода до 14 часа днес ще останат живущите на ул. „Александър Стамболийски“, ул.“Кочо Честименски“, ул.“Петър Бонев“, „Веслец“ и „Стефан Караджа“. Информацията бе оповестена от „ВиК в ликвидация“ – Пазарджик, а причината за липсата на живителната течност са аварии. Надяваме се да ги отстраним до два следобед, но все още не е ясно дали няма да се справим и в по-крътък срок, коментира служител на дружеството зает с отстраняването на един от авариралите участъци. Водопроводната система на града отдавна се нуждае от подмяна и авариите се первърнаха в ежедневие за града.