По искане на РИОСВ Пазарджик, областният управител Трендафил Величков проведе спешна среща с всички институции имащи отношение към стопанисването на  Общинско депо за неопасни отпадъци – Пазарджик. Въпреки многобройните проверки, сигнали, наложени санкции, присъствието на външни лица в работната зона на депото продължава, както и случаите на умишлено запалване. Настоящото сметище отдавна е изчерпало капацитета си, но ще продължи да се използва до изграждането на новото Регионално депо за управление на отпадъците. В случай, че не се предприемат действия от страна на институциите, има опасност отпадъците да стигнат до пътя. Ще бъдат приложени следните мерки – през летните месеци да се извършва запръстяване на опасно запалимите зони, ще се осигури 24-часов режим на работа на водоноската. Очаква се да бъде подобрена вътрешната инфраструктура на депото, с цел осигуряване достъпа на товарните автомобили при силни дъждове и снеговалежи. Няма да се допускат външни лица в работната зона на депото. През юли и август ще се извърши мониторинг на замърсеността на въздуха в с. Капитан Димитриево чрез мобилна автоматична станция за замерване на чистотата на атмосферния въздух. Незабавно трябва да бъдат събрани и извозени отпадъците, които са в близост до пътя.

На срещата присъстваха представители на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ Пазарджик, представители на оператора на депото, фирма БРОКС ООД клон с. Ивайло, зам. кметът на община Пазарджик Петър Петров и кметът на с. Капитан Димитриево Иван Златинов. Изпълнението на набелязаните мерки ще бъде обсъждано на ежемесечни срещи между институциите при областния управител.