По инициатива на кмета на община Брацигово – Васил Гюлеметов в града тръгна акция по набиране на дарения за преиздаването на книгата „Брациговските майстори строители“, която е била издадена и изчерпана още през 1963 г.

Представата ни за българския строителен гений би била непълна, ако не огледаме „по-отблизо“ творенията на брациговските майстори строители. Почти неизвестни са и до днес строително – архитектурната дейност и творчеството на дюлгерите от Брацигово, както и голямата роля, която са изиграли в развитието на възрожденската ни архитектура, пише във възвание към гражданите публикувано на сайта на община Брацигово.

Заръчвали брациговци къщите им да са гиздави, ала яки като кале. Затова всичко, що е построено от тях, впечатлява със своята оригиналност и непристъпност: високи подземия, амбразури за обстрел на улицата, а горните стаи са кьошелии и от тях също може да се води поразяваща стрелба в три-четири посоки.

Типични за възрожденската епоха сгради – домове и дюкяни, оформяли брациговските улици. За съжаление само малко нещо от това национално богатство е запазено, но то е достатъчно да се докаже голямото умение и творческите възможности на едно поколение строители, които със своето трудолюбие и въпреки постоянната бедност са съумели с малко средства да дадат характерен общ облик на своето населено място.

Строителното творчество на брациговските майстори е в пълно съответствие с прогресивно архитектурно развитие през Възраждането, близко и понятно на народа и отразяващо неговите стремежи и неговия вкус. Дейността на македонските българи, преселени в Брацигово, е част от онази голяма културна роля, която са играли архитектурните, художествените и резбрарските школи от македонските земи за развитието на изкуствата по цялата българска земя през възрожденската епоха.

Дело на брациговските майстори строители са много църкви и манастири. Под техните ръце израстват прекрасни образци на Българската Възрожденска архитектура, като обществени сгради, училища, складове, магазини и жилищни архитектурни ансамбли в стария Пловдив, София, Карлово, Калофер, Сопот, Елхово, Пазарджик, Брацигово и др.
Майстори-строители, бележещи архитектурно възрожденско развитие с много стил и грандиозни решения. .Самият Колю Фичето е чиракувал при нашите майстори и по-късно, когато самият той станал известен, винаги поддържал връзки със своите първоучители и се допитвал до тях.
За да стане обаче всичко това достояние на широката общественост е нужно повторното издание на книгата „Брациговските майстори – строители“.

IMG_3198

 

Надяваме се нашата инициатива да намери разбиране сред Вас и в навечерието на 180 години от създаването на дюлгерския еснаф в Брацигово да държим в ръце новото издание на произведението и да можем да обновим музея на архитектурната школа в Брацигово.
Община Брацигово и Градски исторически музей – Брацигово Ви призовават да участвате, като дадете своята лепта, в преиздаването на една изключително ценна и рядка книга:
„Брациговските майстори строители“на Владимир Партъчев и арх.Пейо Бербенлиев.

Сметката за набиране на парични средства е :

ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА
IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
Код – дарения от страната – 445100
Код – дарения от чужбина – 445200