Храмът посветен на „Св. Йоан Предтеча“ в Брацигово бележи днес един от шестте празника в християнския календар посветени на Кръстителя на Иисус Христос. С тържествена литургия отслужена от местния свещеник Любомир Троянов започна днешният ден за вярващите в красивия родопски град. Църквата, в която те влизат с упование и надежда изпълнява своите обязаности от сто осемдесет и две години насам.
Тя е започната през 1832 г. и е завършена през 1833г. от най-добрите брациговски майстори начело с първомайстор Атанас (Насе) Гърнето от забележителната Брациговска архитектурна школа. Наричали го така, защото вграждал в стените на църквите гърнета, за да се създава по-добра акустика, така ангелогласните песнопения отеквали и оставяли вълнуваща диря в сърцата на миряните. Постройката била една от малкото в страната ни, която има два купола. Тя е изящна и всяко кътче от нея носи белезите на майсторските ръце, които са я създали.
24carkvata2
Куполът сега 
По-късно църквата била преустроена – разширени били прозорците, единият купол бил затворен, а другият – извисен, стълбата за емпорията била изместена и контрафорсите отвън били изсечени. Тя представлява една от много рядко срещащите се църкви с два купола. Външната архитектура на църквата говори за нейните строители, като за оформени вече творци. Особено характерна е западната фасада. Брациговци прилагат и усъвършенстват криволинейните форми много рано и те са важна характерна черта на творчеството им.
24carkvata

Камбанарията в Брацигово е построена от майстор Иван Драгов през 1884 – 1886г. С нея се завършил общият градоустройствен силует на възрожденското селище Брацигово. Със своето основно решение и с общата си архитектурна композиция, камбанарията принадлежи към възрожденската архитектура, но по детайл и украса тя е възприела някои навлезли след Освобождението влияния на съвременната западноевропейска и руска архитектура.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Кулата била замислена по-ниска, но по време на строежа Иван Драгов променил проекта и я издигнал по-висока. Камбанарията има една характерна конструктивна особеност. Стените на долните два етажа са каменни и много дебели, останалите два етажа са иззидани с тухли. Камбанарията е окачена на самостоятелна дървена конструкция, стъпваща върху каменните зидове на границата между камъка и тухлата.

По такъв начин тухлените зидове носят само паянтовия купол, който е горен завършек на камбанарията. Това умело устройство, израз на зряло техническо майсторство, осигурява вертикалното тяло срещу големите хоризонтални сили, които биха са получили при земни трусове. Силните земетресения, на които е бил подложен този район, досега не са се отразили неблагоприятно върху здравината на камбанарията.

Височината на отделните полета намалява, но те са все по-сложно и по-богато разработени. Най-долната част е без отвори, на втория етаж има 4 прозореца, а на третия и четвъртия – по 8. Прозорците имат различна форма. Корнизите, които ги делят, също се променят от по-прости към все по-сложни.

Отношението между първите два и вторите два етажа, без купола, е точно 3:2. Етажите отделно са в отношение 3:2:2:1. Така с помоща на прости аритметични отношения известният майстор Иван Драгов успял да изгради архитектурна композиция, чийто отделни части са свързани в хармонично единство.

Празниците за „Св. Йоан Кръстител“

7 януари – Събор на Св. пророк Иоан Кръстител (Ивановден) – денят след Кръщение Господне (Богоявление).

24 февруари – Първо и второ намиране честната глава на Св. Йоан Кръстител.

25 май – Трето намиране честната глава на Св. Йоан Кръстител.

24 юни – Рождение на Св. Йоан Кръстител (Еньовден).

29 август – Отсичане главата на Св. Йоан Кръстител.

23 септември – Зачатие на Св. Йоан Предтеча.