Считано от този петък младши съдия Лилия Терзиева – Владимирова от Окръжен съд – Пазарджик е преназначена в Районен съд – Пещера, съобщиха от Висшия съдебен съвет. Красимир Лесенски – пък е новият младши съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, той встъпва в длъжност от същата дата като колежката си.

На официална церемония вчера в София получиха решения за назначения кандидати за младши съдии и за младши прокурори, както и младши съдии и младши прокурори – решения за назначаване като районни съдии и прокурори в районни прокуратури. Форумът бе организиран за първи път от Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и Националния институт на правосъдието.

По решение на Висшия съдебен съвет церемонията се състоя в зала „Тържествена“ в Съдебната палата – гр. София. На нея получиха решенията си 21 кандидати за младши съдии и 29 кандидати за младши прокурори по реда на чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт – випуск 2014 – 2015 г., а назначения – 36 районни съдии и 29 прокурори в районни прокуратури по реда на чл. 243, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Това стана в присъствие на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт.

На церемонията бяха връчени удостоверенията на младшите магистрати, успешно завършили задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.

На форума присъстваха представители на посолствата на Кралство Великобритания, Съединените американски щати и на Кралство Испания, конституционни съдии, членове на Висшия съдебен съвет, представители на Асоциацията на прокурорите в България, представители на Висшия адвокатски съвет, постоянни и временни преподаватели в Националния институт на правосъдието.

„Днес сме тук, заедно да посрещнем изгрева на Вашата професионална кариера. Посветете професионалния си живот в стремеж, когато един ден се обърнете и прочетете написаното върху белия лист, съдържанието да Ви донесе много радост и вдъхновение”, каза председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, като откри тържествената церемония за връчване на решенията и удостоверенията на младшите магистрати. „Предизвикателствата, които стоят пред Вас са много, но се научете да ги посрещате с радост, защото всяко благополучие, което идва без проблеми, е твърде опасно. Бъдете свободни и не ставайте заложници на общественото мнение, когато то не служи на истината, а имайте сили да отстоявате своите принципи винаги до край. Вярвайте винаги в това, което правите, защото това е една от силите, които ще Ви крепи. Отдайте сили да служите на обществото, но никога не се превръщайте в негови слуги. Защото няма път, който да има само една посока. Ако Вие отхвърлите отговорността за пораженията, няма никога да познаете победите”, бяха неговите напътствия към младите магистрати.

„Удовлетворение, от това което предстои да правите. Да го правите с достойнство и с необходимата доза независимост”, им пожела министърът на правосъдието Христо Иванов. Той вижда в тях най-добрата надежда за усилията за отстояване на доброто име на съдебната система.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев приветства младшите магистрати с пожелание да посрещнат с усмивки, това което им предстои – да се сблъскат с реалността в съдебната система и със съда на общественото мнение по техните решения, които не винаги ще бъдат приети, независимо от обосновката им.

Да имат силата и смелостта да отстояват, това което сами мислят, отправи напътствия Главният прокурор Сотир Цацаров към новата смяна магистрати. „Всеки има своя истина, желая Ви истината, която ще възприемете, да бъде тази, която се роди в резултат на Вашия труд и на Вашата мисъл… Решавайте делата с мисъл, решавайте ги със смелост!”, каза той и пожела на младшите прокурорите да уважават съда, защото той е „най-висшата форма на справедливост и демокрация”.

Г-жа Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет обърна внимание, че „упражняването на тази власт – да правораздаваш, да следиш за спазването на законността, която нашите млади колеги с назначенията си получават, изисква отдаденост и воля… За да изпълните задачата си е необходимо да сте независими – институционално и лично. Първото Ви е гарантирано от Конституцията и закона, за второто трябва да се погрижите самите Вие…”, акцентира тя и обърна внимание, че публичната длъжност, която заемат, изисква да са заинтересовани за опазване на обществените ценности, да бъдат пример с личността си за подчинение на закона, на справедливостта и на морала.

Директорът на НИП Драгомир Йорданов сподели, че вече девети випуск встъпва в редовете на магистратите и благодари на ВСС и на цялата правна общност, която съдейства и ги подкрепя, за да имаме по-добро правосъдие в лицето на младите хора, които започват своя професионален път.

Членът на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по предложенията и атестирането Милка Итова подчерта, че този състав на ВСС за първи път направи по-дългосрочно планиране на випуск 2014 – 2015 г., преди да се обявят конкурсите за младши съдии и младши прокурори, и даде прогноза къде те биха могли да бъдат назначени към 2017 г., тези които днес встъпват като младши съдии и прокурори. „В резултат на това планиране ние констатирахме, че е належаща промяна на Закона за съдебната власт, а именно да се промени 20% квота за първоначално назначаване, иначе институтът на младшите съдии и прокурори ще се обезсмисли и ВСС ще бъде принуден да обявява нулеви години за тях. Предвидено е този процент да бъде намален и да се даде възможност ВСС да балансира чрез конкурсите за младши съдии и младши прокурори”, каза г-жа Итова. Тя се обърна към министъра на правосъдието да бъдат внесени по-бързо тези поправи, по които няма спор в правната общност.

След официалните слова председателят на ВКС Лозан Панов прочете клетвата за младши съдия по чл. 155 от Закона за съдебната власти, а главният прокурор Сотир Цацаров тази за младшите прокурори по чл. 156 от Закона за съдебната власт.

От името на младшите съдии Веселина Димчева благодари на преподавателите и администрацията на Националния институт на правосъдието, демонстрирайки наученото във формата на съдебен акт. Съдебен състав от випуска на младшите съдии ги „призна за виновни в това, че чрез използване на специални знания и умения, като вложиха цялата си енергия, любов и отдаденост на професията си, успяха да проведат качествена, задълбочена и безкрайно полезна подготовка на випуск младши съдии и прокурори”, който ги осъжда на своята искрена признателност и благодарност.

Младши прокурор Иван Стефанов сподели от името на колегите си благодарности към Института на правосъдието и неговите преподаватели. Той изрази своята вяра, че „няма професия по-подходяща от избраната от тях, която да е в по-добра позиция да предотвратява жестокостта, да опазва равенството пред закона и да възстановява справедливостта”.