От общините в областта само община Лесичово  и община Стрелча имат положителен  механичен прираст – съответно плюс 53 и плюс 38 души.

През 2014 г. седем области имат положителен механичен прираст: Кърджали (12.1‰), София (столица) – (6.5‰), Бургас (2.5‰), Варна (2.1‰), Хасково (1.0‰) и Пловдив и Стара Загора – по 0.5‰. С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-11.6‰), Враца (-7.4‰) и Видин (-7.0‰).

За област Пазарджик този показател е също отрицателен и е съответно – минус 4.9‰.

През 2014 г. заселилите се в област Пазарджик са с 46 души повече в сравнение с 2013 година. Заселили се в област Пазарджик през 2014 г. са 2 297 души, като от тях 43.7% (1 003) са мъже  и 56.3% (1 294)  са жени.

Към края на 2014 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В три населени места, или в 2.6% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 11 общини.

В края на 2014 г. в градовете живеят 166 560 души, или 62.5% от населението на областта, а в селата – 99 989 или 37.5%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 87.6% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 666 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 111 551 души (41.9%).