През 2014 г. 760 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2014 г. 207 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.