Директорът на РИМ-Пазарджик и председател на УС на Сдружение „Български музеи“ Борис Хаджийски е член на новоучредената българо-американска комисия за опазване на културното наследство

На 25-ти юни 2015 г. посланикът на САЩ в Република България Марси Рийс даде прием по повод официалното учредяване на двустранна българо-американска комисия за опазване на културното ни наследство. Учредената комисия ще разглежда предложения за проекти за опазване на културното наследство, като ще представлява и двете правителства, ще работи за осъзнаване на важността на културното наследство като ключов елемент за развитието на туризма в България. В Комисията членуват експерти от академичната общност, държавната администрация и неправителствения сектор, част от този екип е и директорът на РИМ-Пазарджик и председател на УС на Сдружение „Български музеи“ Борис Хаджийски.

* Снимка – „Арт идея, арт алея“, директорът на РИМ е с Елена Острица