29lesich2

Започна пълната реконструкция и рехабилитация на общинския път Динката – Памидово. Пътната отсечка е включена във  втората част от проекта „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово“, по който бе подменен водопровода в село Лесичово, съобщи зам.кметът Веселина Милкова.

Проектът се изпълнява по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. В рамките на рехабилитационните дейностти е предвидено  да бъдат възстановени транспортно- експлоатационните качества на пътния участък, който е  с дължина 875,92 м. Ще бъде извършен предварителен ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка. Подобряване на равността с полагане на изравнителни пластове от биндер.

Ще бъде положен  нов износващ пласт от плътен асфалтобетон.  В крайната фаза на рехабилитацията ще бъде  възстановена хоризонталната маркировка, а  вертикалната сигнализация ще бъде допълнена от пътни знаци и табели.