През 2014 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове, съобщиха от териториалното статистическо бюро в Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 895 и са със 149 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 69.3% (610) са сред населението в градовете. В селата са сключени 285 брака. Увеличенето на броя на сключените бракове води и до увеличаване на коефициента на брачност. През 2013 г. той е бил 2.8 промила, а през 2014 г. – 3.3промила.

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Кърджали (4.8‰), следвана от областите Търговище (4.5‰), Разград и Добрич – по 4.3‰. Най-нисък е коефициентът на брачност в областите Видин – 1.7‰, и Враца – 2.0‰.

Броят на разводите през 2014 г. е 294 и е със 16 по-малко спрямо 2013 година (310). От всички прекратени бракове 73.1% (215) се отнасят за населението в градовете.