Над двадесет са били кандидатите да заемат седем свободни места за нотариуси в Пазарджик и Велинград, съобщиха от Министерството на правосъдието. На конкурса провел се през ноември миналата година от цялата страна в изпита са участвали 684 души, които са се борили за 111 вакантни места в цялата страна.

До участие окончателно са били допуснати 629 души, но 43-ма от тях не са се явили на писмения изпит. В крайна сметка, до устен изпит са допуснати 113 души, изкарали не по-малко от Добър/4/, от тях 93-ма са издържали успешно и този изпит с оценка не по-малко от Добър /4/, но 14 са отпаднали от класацията при подреждането по райони с оглед заявените от тях предпочитания. В резултат на това конкурсът е приключил със 79 заети места.

Министърът на правосъдието Христо Иванов е издал заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класираните общо кандидати за нотариуси за съответните съдебни райони. Заповедите са публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
По закон заповедите за вписване в регистъра се обявяват на кандидатите за съответния район и на Съвета на нотариусите. Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс  в 14-дневен срок, считано от датата на обявяването им.

Новите нотариуси за съдебен район на Районен съд Велинград са Мария Александрова и Емил Чолев, а за района на Районен съд Пазарджик – Снежана Иванова-Самуилова, Нели Ивчева, Иван Арабаджиев, Боряна Огнянова и Минчо Даскалов.