Народният представител Бойка Маринска проведе редовна приемна в Пазарджик, която бе посетена от жители на града и общината.

Защо не се изпълнява Наредбата за хигиенните изисквания за устройство и обзавеждане на ученически общежития. Това бе един от въпросите,  който бе дискутиран с народния представител. Възмущението от неспазването на наредбата, която е приета през 1996 година, бе изразено от родител, който преди години се е сблъскал с подобен проблем, настанявайки сина си в общежитие в друг регион. „Този нормативен документ би трябвало да регламентира условията за всички ученици, но съм сигурна, че не се спазва никъде, критериите за настаняване не съществуват“, обясни майката, която потърси съдействие и изрази своята убеденост, че с подобни проблеми се сблъскват много родители от страната. По думите й, на места децата се настаняват в стаи по 3-ма-4-ма, както и без прозорци, което, според действащата наредба е недопустимо. Бойка Маринска заяви категорично, че ще направи официално питане до Министъра на здравеопазването за спазването на Наредба 5, както и какви са извършените проверки, в съответствие с нейното изпълнение.

Директор на училище в Пазарджик запозна Бойка Маринска с предстоящ проблем, свързан със сградния фонд, който към настоящия момент се ползва от Педагогическия колеж в областния град. Стана ясно, че през настоящата година завършва последния випуск, след което колежът преустановява дейността си. До настоящия момент, въпреки изпратените писма до Министерство на образованието, няма яснота дали ще има възможност базата да се използва от училището. Бойка Маринска веднага отправи питане до Дирекция в Министерството и стана ясно, че с решение на МС, сградите са дадени за ползване на Пловдивския университет и ще бъде извършена проверка. Бойка Маринска съвместно с областния управител на Пазарджик Трендафил Величков откриха процедура към Министерството на образованието и Министерски съвет, сградите да бъдат предоставени за управление на областния управител с цел разкриване на Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив, а спортният комплекс да бъде предоставен за нуждите на пазарджишкото училище.

Жител на пазарджишкото село Добровница постави като голям проблем състоянието на общинската пътна мрежа в района на селото. „Газим кал, живеем в кал, родителите ми не издържат, пътищата се рушат, докога ще продължава това?“, заяви жената, която бе категорична, че срещата й с народния представител е последната инстанция, към която тя е решила да се обърне с надежда за помощ. По думите й улиците в селото, което се намира на няколко километра от Пазарджик, са в безобразно състояние. Бойка Маринска обясни, че един от вариантите е участие в европейски програми, които да финансират подобни проекти за ремонти. Маринска ще проведе разговор с кмета на селото и лично ще го запознае с програмата „Региони в растеж“.